S. 7-243 Dossierfiche                  

De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 25 maart 2021 (Covid-19)
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden  

Europese Raad
topconferentie
China
epidemie
vaccin
vaccinatie
farmaceutische industrie
Verenigd Koninkrijk
vakantie
reis
digitale eengemaakte markt
heractivering van de economie
EU-industriebeleid
Turkije
kwestie Cyprus
Rusland
Verenigde Staten
euro
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
beleid inzake klimaatverandering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-243/1 7-243/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 29/3/2021
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
24/3/2021   Indiening
24/3/2021   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
24/3/2021   Verzending naar commissie
24/3/2021   Inschrijving op agenda
24/3/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Gaëtan Van Goidsenhoven
24/3/2021   Gedachtewisseling
met de eerste minister
29/3/2021   Inschrijving op agenda
29/3/2021   Gedachtewisseling
met de eerste minister.
29/3/2021   Einde behandeling
29/3/2021   Einde behandeling Doc. 7-243/1 7-243/1 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 24/3/2021, 29/3/2021