S. 7-238 Dossierfiche                  

De Conferentie over de toekomst van Europa (Covid-19)
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden  

visie van Europa
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
epidemie
vaccin
vaccinatie
heractivering van de economie
COSAC

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-238/1 7-238/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 16/3/2021
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
16/3/2021   Indiening
16/3/2021   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
16/3/2021   Verzending naar commissie
16/3/2021   Inschrijving op agenda
16/3/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Gaëtan Van Goidsenhoven
16/3/2021   Gedachtewisseling
met mevrouw Dubravka Šuica, ondervoorzitster van de Europese Commissie, belast met Democratie en Demografie.
16/3/2021   Einde behandeling
16/3/2021   Einde behandeling Doc. 7-238/1 7-238/1 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 16/3/2021

Kruispuntbank van de wetgeving