S. 7-235 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof
Rik Daems    Bert Anciaux    Jean-Frédéric Eerdekens    Celia Groothedde    Sabine Laruelle    France Masai   

Grondwettelijk Hof (België)
opvolging informatieverslag
beroep tot nietigverklaring
Verdrag betreffende de Europese Unie
Hof van Justitie van de Europese Unie
handeling van de EU
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-235/1 7-235/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 25/2/2021
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/2/2021   Indiening Doc. 7-235/1 7-235/1 (PDF)
26/2/2021   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
26/2/2021   Verzending naar commissie
16/12/2022   Inschrijving op agenda
16/12/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Karl Vanlouwe, Jean-Paul Wahl
16/12/2022   Inleidende uiteenzetting
16/12/2022   Bespreking
3/3/2023   Inschrijving op agenda
3/3/2023   Hoorzitting - de heer Luc Lavrysen, voorzitter van het Grondwettelijk Hof;
3/3/2023   Hoorzitting - mevrouw Géraldine Rosoux, hoogleraar Grondwettelijk Contentieux aan de faculteit Rechtsgeleerdheid, Politieke Wetenschappen en Criminologie van de Université de Liège (ULiège);
3/3/2023   Hoorzitting - de heer Jürgen Vanpraet, advocaat, gastprofessor, Faculteit Rechten, UAntwerpen.
3/3/2023   Gedachtewisseling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
In behandeling 16/12/2022, 3/3/2023