S. 7-222 Dossierfiche                  

Het Jaarverslag 2019 van de Europese Rekenkamer over de EU-begroting
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden  

verslag over de werkzaamheden
EU-begroting
hoorzitting
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Europese Rekenkamer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-222/1 7-222/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 1/2/2021
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
1/2/2021   Indiening
1/2/2021   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
1/2/2021   Verzending naar commissie
1/2/2021   Inschrijving op agenda
1/2/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Gaëtan Van Goidsenhoven
1/2/2021   Gedachtewisseling
met mevrouw Annemie Turtelboom, lid van de Europese Rekenkamer, over het Jaarverslag 2019 over de EU-begroting.
1/2/2021   Einde behandeling
1/2/2021   Einde behandeling Doc. 7-222/1 7-222/1 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 1/2/2021

Kruispuntbank van de wetgeving