S. 7-210 Dossierfiche                  

De Europese Raad van staatshoofden of regeringsleiders van 10 en 11 december 2020 (Covid-19)
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden  

Europese Raad
topconferentie
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Verenigd Koninkrijk
uittreding uit de EU
rechtsstaat
epidemie
Hongarije
meerjarig financieel kader
vaccinatie
beleid inzake klimaatverandering
terrorisme
Europese veiligheid
buitenlands beleid
trans-Atlantische betrekkingen
Verenigde Staten
Turkije
eurozone
Europees stabiliteitsmechanisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-210/1 7-210/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 15/12/2020
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
9/12/2020   Indiening
9/12/2020   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
9/12/2020   Verzending naar commissie
9/12/2020   Inschrijving op agenda
9/12/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Gaëtan Van Goidsenhoven
9/12/2020   Gedachtewisseling
met de Eerste Minister, Alexander De Croo
15/12/2020   Inschrijving op agenda
15/12/2020   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de Eerste Minister, Alexander De Croo.
15/12/2020   Einde behandeling
15/12/2020   Einde behandeling Doc. 7-210/1 7-210/1 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 9/12/2020, 15/12/2020

Kruispuntbank van de wetgeving