S. 7-205 Dossierfiche K. 55-1441

Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I)
Regering S. Wilmès II  

volksgezondheid
epidemie
vreemdelingenrecht
infectieziekte
voorkoming van ziekten
gezondheidsbeleid
administratieve procedure
administratieve rechtspraak
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 55-1441/1 Wetsontwerp 16/7/2020
K. 55-1441/2 Verslag namens de commissie 25/11/2020
K. 55-1441/3 Tekst aangenomen door de commissie 25/11/2020
K. 55-1441/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/12/2020
7-205/1 7-205/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 22/12/2020
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
16/7/2020   Indiening Doc. K. 55-1441/1
25/11/2020   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 55-1441/2
3/12/2020   Bespreking
Integraal verslag nr. 73, pp. 39-45
3/12/2020   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-13/o17)
Integraal verslag nr. 73, p. 87
Doc. K. 55-1441/4
3/12/2020   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
4/12/2020   Overzending aan Senaat
22/12/2020   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 7-205/1 7-205/1 (PDF)
22/12/2020   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/12/2020   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/12/2020   Bekrachtiging en afkondiging
15/1/2021   Bekendmaking (1985-1986)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/12/2020
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/12/2020 15 21/12/2020
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/12/2020 0 21/12/2020
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/12/2020 15/1/2021 , blz 1985-1986

Kruispuntbank van de wetgeving