S. 7-195 Dossierfiche K. 55-1556

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen wat het financieel verslag betreft
Patrick Dewael  

partijfinanciering
financiering van een verkiezing
boekhoudsysteem
boekhouding
politieke partijen
rekening

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 55-1556/1 Wetsvoorstel 7/10/2020
K. 55-1556/2 Amendement 20/10/2020
K. 55-1556/4 Tekst aangenomen door de commissie 26/10/2020
K. 55-1556/3 Zaak zonder verslag 27/10/2020
K. 55-1556/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/10/2020
7-195/1 7-195/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 30/10/2020
7-195/2 7-195/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/11/2020
7-195/3 7-195/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/12/2020
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
7/10/2020   Indiening Doc. K. 55-1556/1
8/10/2020   Inoverwegingneming
8/10/2020   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 62, pp. 108-109
27/10/2020   Aanneming in commissie (zonder verslag, geamendeerd) Doc. K. 55-1556/3
29/10/2020   Bespreking
Integraal verslag nr. 66, pp. 85-86
29/10/2020   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 67, pp. 33-34
Doc. K. 55-1556/5
29/10/2020   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
30/10/2020   Overzending Doc. 7-195/1 7-195/1 (PDF)
30/10/2020   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
11/12/2020   Inschrijving op agenda
11/12/2020   Algemene bespreking
11/12/2020   Artikelsgewijze bespreking
11/12/2020   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Doc. 7-195/3 7-195/3 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
30/10/2020   Verzending naar commissie
27/11/2020   Inschrijving op agenda
27/11/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
27/11/2020   Inleidende uiteenzetting
door een vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing.
27/11/2020   Bespreking
27/11/2020   Stemming over het geheel: aangenomen (eenparig)
27/11/2020   Aanneming zonder amendering
27/11/2020   Vertrouwen rapporteur
voor het opstellen van het verslag.
Doc. 7-195/2 7-195/2 (PDF)
11/12/2020   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
16/12/2020   Bekrachtiging en afkondiging
18/12/2020   Bekendmaking (89826, 90454-90498)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/10/2020
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/12/2020
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/11/2020
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/12/2020 18/12/2020, blz 89826, 90454-90498