S. 7-194 Dossierfiche                  

Resultaten van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 15-16 oktober 2020
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden  

Europese Raad
topconferentie
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Verenigd Koninkrijk
uittreding uit de EU
beleid inzake klimaatverandering
epidemie
infectieziekte
vaccinatie
gezondheidsbeleid
Afrika
Europees nabuurschapsbeleid
migratie
gendermainstreaming
Turkije
Belarus
heractivering van de economie
rechtsstaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-194/1 7-194/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 28/10/2020
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
28/10/2020   Indiening
28/10/2020   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
28/10/2020   Verzending naar commissie
28/10/2020   Inschrijving op agenda
28/10/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Gaëtan Van Goidsenhoven
28/10/2020   Gedachtewisseling
met de heer Alexander De Croo, Eerste minister.
28/10/2020   Einde behandeling
28/10/2020   Einde behandeling Doc. 7-194/1 7-194/1 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 28/10/2020

Kruispuntbank van de wetgeving