S. 7-189 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de overeenstemming van de contactopsporingsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus met de internationale normen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
Rik Daems    Willem-Frederik Schiltz    GaŽtan Van Goidsenhoven    Jean-Paul Wahl   

traceerbaarheid
epidemie
infectieziekte
gegevensverwerking
persoonlijke gegevens
medische gegevens
eerbiediging van het privť-leven
motie van het Parlement
mobiele telefoon
toepassing van informatica

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-189/1 7-189/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/10/2020
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/10/2020   Indiening Doc. 7-189/1 7-189/1 (PDF)
13/10/2020   Inoverwegingneming
13/10/2020   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
13/10/2020   Verzending naar commissie
8/7/2022   Einde behandeling
8/7/2022   Verzending naar een andere commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving