S. 7-173 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is
Katia Segers    Bert Anciaux    Carina Van Cauter    Orry Van de Wauwer    Gaëtan Van Goidsenhoven    Stijn Bex    Latifa Gahouchi    Jean-Frédéric Eerdekens    Hélène Ryckmans    Annick Lambrecht   

motie van het Parlement
Iran
rechten van de mens
doodstraf
foltering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-173/1 7-173/1 (PDF) Voorstel van resolutie 7/7/2020
7-173/2 7-173/2 (PDF) Amendementen 10/7/2020
7-173/3 7-173/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 10/7/2020
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/7/2020   Indiening Doc. 7-173/1 7-173/1 (PDF)
10/7/2020   Inoverwegingneming
10/7/2020   Beslissing onmiddellijke behandeling
10/7/2020   Inschrijving op agenda
10/7/2020   Algemene bespreking
10/7/2020   Amendementen Doc. 7-173/2 7-173/2 (PDF)
10/7/2020   Stemming over het geheel: geamendeerd (+55/-0/o0) Doc. 7-173/3 7-173/3 (PDF)
10/7/2020   Aanneming na amendering door plenaire
7/7/2020   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister, aan de minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, aan de voorzitter van de Kamer, aan de minister-presidenten en voorzitters van de parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 10/7/2020

Kruispuntbank van de wetgeving