S. 7-157 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging, wat het quorumvereiste bij stemmingen betreft, van de artikelen 21, 43 en 45 van het reglement van de Senaat
Bureau  

Eerste Kamer
reglement van het parlement
elektronische stemming
quorum
parlementaire procedure
epidemie
parlementaire stemming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-157/1 7-157/1 (PDF) Verslag namens het Bureau 27/4/2020
7-157/2 7-157/2 (PDF) Tekst aangenomen door het Bureau 27/4/2020
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/4/2020   Indiening
27/4/2020   Verzending naar Bureau
15/5/2020   Inschrijving op agenda
15/5/2020   Algemene bespreking Hand. 7-10 Hand. 7-10 (PDF)
15/5/2020   Artikelsgewijze bespreking Hand. 7-10 Hand. 7-10 (PDF)
15/5/2020   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o1) Hand. 7-10 Hand. 7-10 (PDF)
  Behandeling in Bureau
27/4/2020   Verzending naar Bureau
27/4/2020   Inschrijving op agenda
27/4/2020   Bespreking
27/4/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
27/4/2020   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-157/1 7-157/1 (PDF)
27/4/2020   Stemming over het geheel: aangenomen (+13/-0/o0) Doc. 7-157/2 7-157/2 (PDF)
27/4/2020   Aanneming zonder amendering
15/5/2020   Aanneming
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Aangenomen 15/5/2020
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/5/2020
Behandeling in Bureau
Niet geamendeerd 27/4/2020

Kruispuntbank van de wetgeving