S. 7-114 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen
Gaëtan Van Goidsenhoven    Georges-Louis Bouchez    Véronique Durenne    Rik Daems    Stephanie D'Hose   

ondernemer
kleine en middelgrote onderneming
startende onderneming
motie van het Parlement
gelijke behandeling van man en vrouw
positie van de vrouw
ondernemingsgeest
bestrijding van discriminatie
zelfstandig beroep
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-114/1 7-114/1 (PDF) Voorstel van resolutie 7/11/2019
7-114/2 7-114/2 (PDF) Amendementen 18/6/2020
7-114/3 7-114/3 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 26/6/2020
7-114/4 7-114/4 (PDF) Verslag namens de commissie 5/10/2020
7-114/5 7-114/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/10/2020
7-114/6 7-114/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 13/11/2020
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/11/2019   Indiening Doc. 7-114/1 7-114/1 (PDF)
22/11/2019   Inoverwegingneming
22/11/2019   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
13/11/2020   Inschrijving op agenda
13/11/2020   Algemene bespreking Hand. 7-14 Hand. 7-14 (PDF)
13/11/2020   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-15/o0) Doc. 7-114/6 7-114/6 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
22/11/2019   Verzending naar commissie
13/1/2020   Inschrijving op agenda
13/1/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Hélène Ryckmans
13/1/2020   Interne adviesaanvraag: Adviescomité voor gelijke kansen
13/1/2020   Verzending naar commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
27/7/2020   Ontvangst intern advies: Adviescomité voor gelijke kansen
5/10/2020   Inschrijving op agenda
5/10/2020   Bespreking
5/10/2020   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-4/o0) Doc. 7-114/5 7-114/5 (PDF)
5/10/2020   Aanneming na amendering
  Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
13/1/2020   Verzending naar commissie voor advies
15/5/2020   Inschrijving op agenda
15/5/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Courard
15/5/2020   Regeling der werkzaamheden
25/5/2020   Inschrijving op agenda
25/5/2020   Regeling der werkzaamheden
12/6/2020   Inschrijving op agenda
12/6/2020   Hoorzitting - mevrouw Katleen De Stobbeleir, Professor of Leadership, Vlerick Business School; - mevrouw Murielle Eyletters, Nationale voorzitster, Vereniging Vrouwelijke Bedrijfsleiders België (VVB); - mevrouw Diane Devriendt, Algemeen directuer, Markan
26/6/2020   Inschrijving op agenda
26/6/2020   Bespreking
26/6/2020   Goedkeuring verslag
Het door de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden gevraagde advies (artikel 22.1 van het Reglement van de Senaat) is eenparig aangenomen.
Doc. 7-114/3 7-114/3 (PDF)
26/6/2020   Uitbrengen advies
13/11/2020   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de Eerste Minister, de Vice-Eerstemin. en Min. van Economie en Werk, de Min. van Middenstand,..., aan de Staatssecr. voor Gendergelijkheid..., aan de voorz. van de Kamer, aan de min.-pres. en voorz. v/d Parlementen van de Gemeensch. en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/11/2020
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Geamendeerd 13/1/2020, 5/10/2020
Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 15/5/2020, 25/5/2020, 12/6/2020, 26/6/2020

Kruispuntbank van de wetgeving