S. 7-109 Dossierfiche                  

Uitgaven van het dienstjaar 2018 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2020

begroting
Eerste Kamer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-109/1 7-109/1 (PDF) Verslag namens het Bureau 2/12/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/12/2019   Indiening Doc. 7-109/1 7-109/1 (PDF)
2/12/2019   Verzending naar Bureau
13/12/2019   Inschrijving op agenda
13/12/2019   Algemene bespreking
13/12/2019   Stemming over het geheel: ne varietur (+33/-0/o3)
13/12/2019   Aanneming zonder amendering
  Behandeling in Bureau
2/12/2019   Verzending naar Bureau
2/12/2019   Einde behandeling
13/12/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 13/12/2019
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving