S. 6-515 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot de veroordeling van de Iranese mensenrechtenactiviste Nasrin Sotoudeh
Sabine de Bethune    Anne Barzin    Petra De Sutter    Freya Saeys    Hélène Ryckmans    Véronique Waroux    Bert Anciaux    Christophe Lacroix   

Iran
motie van het Parlement
rechten van de vrouw
rechten van de mens
vrijheid van opinie
religieus conservatisme
wrede en onterende behandeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-515/1 6-515/1 (PDF) Voorstel van resolutie 28/3/2019
6-515/2 6-515/2 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 29/3/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/3/2019   Indiening Doc. 6-515/1 6-515/1 (PDF)
29/3/2019   Inoverwegingneming
29/3/2019   Beslissing onmiddellijke behandeling
29/3/2019   Inschrijving op agenda
29/3/2019   Algemene bespreking
29/3/2019   Stemming over het geheel: aangenomen (+31/-0/o8) Doc. 6-515/2 6-515/2 (PDF)
29/3/2019   Aanneming zonder amendering
29/3/2019   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan EM, Vice-eerste min. en min. Buiten. en Eur. Zaken, min.-pres. en voorz. van de parlementen van Gemeenschappen en Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/3/2019