S. 6-509 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de samenwerkingsakkoorden
Benjamin Dalle    Brigitte Grouwels    Sabine de Bethune   

samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
institutionele hervorming
parlementair toezicht
verband wetgeving-uitvoering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-509/1 6-509/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 27/3/2019
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/3/2019   Indiening Doc. 6-509/1 6-509/1 (PDF)
29/3/2019   Inoverwegingneming
29/3/2019   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/3/2019   Verzending naar commissie
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving