S. 6-505 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot afschaffing van de papieren kasticket en de invoering van de e-ticket als norm
Willem-Frederik Schiltz    Lionel Bajart    Rik Daems    Anne Barzin    Olivier Destrebecq   

motie van het Parlement
opwarming van het klimaat
papier
elektronische post
elektronisch document
bestrijding van verspilling
facturering
detailhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-505/1 6-505/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/3/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/3/2019   Indiening Doc. 6-505/1 6-505/1 (PDF)
29/3/2019   Inoverwegingneming
29/3/2019   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
29/3/2019   Verzending naar commissie
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving