S. 6-503 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van de artikelen 8, 14 en 75 van het Reglement van de Senaat
Bert Anciaux   

reglement van het parlement
Eerste Kamer
voorzitter van het Parlement
parlementspresidium

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-503/1 6-503/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 25/3/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/3/2019   Indiening Doc. 6-503/1 6-503/1 (PDF)
29/3/2019   Inoverwegingneming
29/3/2019   Verzending naar Bureau
  Behandeling in Bureau
29/3/2019   Verzending naar Bureau
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving