S. 6-5 Dossierfiche K. 54-345

COSAC - 15-17 JUNI 2014 - ATHENE
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

uitbreiding van de Europese Unie
COSAC
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
startende onderneming
promotie van de Europese gedachte
controle van de migraties
illegale migratie
maritiem beleid
Oekraïne
Rusland
EU-fonds
Turkije
euroscepsis
interparlementaire samenwerking
Europese sociale politiek
jeugdwerkloosheid
geïntegreerd maritiem beleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-5/1 6-5/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 12/7/2014
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/7/2014   Indiening
12/7/2014   Einde behandeling
12/7/2014   Indiening in Senaat
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving