S. 6-497 Dossierfiche                  

Voorstel tot aanvulling van Titel VI van het Reglement van de Senaat met een hoofdstuk VI/1 met het oog op de oprichting van een Kenniscentrum voor de Institutionele Aangelegenheden
Benjamin Dalle    Brigitte Grouwels    Sabine de Bethune    Karin Brouwers    Joris Poschet    Valerie Taeldeman   

institutionele opzet
onderzoeksorganisme
reglement van het parlement
Eerste Kamer
verslag over de werkzaamheden
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-497/1 6-497/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 22/2/2019
6-497/2 6-497/2 (PDF) Amendementen 25/3/2019
6-497/3 6-497/3 (PDF) Verslag namens het Bureau 25/3/2019
6-497/4 6-497/4 (PDF) Tekst aangenomen door het Bureau 25/3/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/2/2019   Indiening Doc. 6-497/1 6-497/1 (PDF)
22/2/2019   Inoverwegingneming
22/2/2019   Verzending naar Bureau
29/3/2019   Inschrijving op agenda
29/3/2019   Algemene bespreking
29/3/2019   Artikelsgewijze bespreking
29/3/2019   Stemming over het geheel: ne varietur (+27/-8/o4)
29/3/2019   Aanneming
  Behandeling in Bureau
22/2/2019   Verzending naar Bureau
11/3/2019   Inschrijving op agenda
11/3/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
11/3/2019   Bespreking Doc. 6-497/2 6-497/2 (PDF)
25/3/2019   Inchrijving op agenda
25/3/2019   Tekst aangenomen Doc. 6-497/4 6-497/4 (PDF)
25/3/2019   Vertrouwen rapporteur Doc. 6-497/3 6-497/3 (PDF)
29/3/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 29/3/2019
Behandeling in Bureau
Geamendeerd 11/3/2019, 25/3/2019