S. 6-486 Dossierfiche K. 54-2628

Ontwerp tot herziening van artikel 149 van de Grondwet wat de openbaarheid van de vonnissen en arresten betreft
----------
(Verklaring van de wetgevende macht, zie « Belgisch Staatsblad » nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Servais Verherstraeten   Patrick Dewael   David Clarinval   Sonja Becq   Raf Terwingen   Stefaan Van Hecke   Marcel Cheron   Kristien Van Vaerenbergh   Laurette Onkelinx   Francis Delpérée  

herziening van de grondwet
gerechtszitting
vonnis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-2628/1 Herziening van de grondwet 19/7/2017
K. 54-2628/2 Addendum 30/1/2018
K. 54-2628/3 Addendum 22/2/2018
K. 54-2628/4 Addendum 28/2/2018
K. 54-2628/5 Addendum 20/3/2018
K. 54-2628/6 Amendement 25/4/2018
K. 54-2628/7 Addendum 17/5/2018
K. 54-2628/8 Addendum 30/1/2019
K. 54-2628/9 Verslag namens de commissie 8/2/2019
K. 54-2628/10 Tekst aangenomen door de commissie 8/2/2019
K. 54-2628/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/2/2019
6-486/1 6-486/1 (PDF) Ontwerp van tekst overgezonden door de Kamer 19/2/2019
6-486/2 6-486/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/2/2019
6-486/3 6-486/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 22/2/2019
6-486/4 6-486/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/3/2019
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
19/7/2017   Indiening Doc. K. 54-2628/1
8/2/2019   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 54-2628/9
14/2/2019   Bespreking
Integraal verslag nr. 270, p. 75-80
14/2/2019   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 270, p. 97
Doc. K. 54-2628/11
14/2/2019   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
19/2/2019   Overzending Doc. 6-486/1 6-486/1 (PDF)
19/2/2019   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/3/2019   Inschrijving op agenda
29/3/2019   Algemene bespreking
29/3/2019   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-0/o0) Doc. 6-486/4 6-486/4 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/2/2019   Verzending naar commissie
22/2/2019   Inschrijving op agenda
22/2/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Anne Barzin, Karl Vanlouwe
22/2/2019   Inleidende uiteenzetting door Koen Geens,
minister van Justitie
22/2/2019   Bespreking
22/2/2019   Stemming over het geheel: ne varietur (+15/-0/o0) Doc. 6-486/3 6-486/3 (PDF)
22/2/2019   Aanneming zonder amendering
22/2/2019   Vertrouwen rapporteur Doc. 6-486/2 6-486/2 (PDF)
29/3/2019   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
22/4/2019   Bekrachtiging en afkondiging
2/5/2019   Bekendmaking (42442)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/2/2019
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/3/2019
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/2/2019
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/4/2019 2/5/2019, blz 42442