S. 6-480 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde het mechanisme van onroerende terugkoop te vergemakkelijken
FranÁois Desquesnes    Christophe Bastin    Bertin Mampaka Mankamba   

onroerend eigendom
krediet op onroerende goederen
grondeigendom
beslag op bezittingen
registratierecht
schuldenlast
verkoop
aankoop

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-480/1 6-480/1 (PDF) Voorstel van resolutie 10/1/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/1/2019   Indiening Doc. 6-480/1 6-480/1 (PDF)
11/1/2019   Inoverwegingneming
11/1/2019   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
11/1/2019   Verzending naar commissie
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving