S. 6-475 Dossierfiche K. 54-3259

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de slachtoffers van terrorisme
Regering Ch. Michel I  

vergoeding
terrorisme
herstelrecht
vergoedingspensioen
oorlogsslachtoffer
slachtoffer
slachtofferhulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-3259/1 Wetsontwerp 12/9/2018
K. 54-3259/2 Amendementen 4/12/2018
K. 54-3259/4 Tekst aangenomen door de commissie 13/12/2018
K. 54-3259/3 Verslag namens de commissie 17/12/2018
K. 54-3259/5 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 19/12/2018
K. 54-3259/6 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 20/12/2018
K. 54-3259/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2018
6-475/1 6-475/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 22/1/2019
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/9/2018   Indiening Doc. K. 54-3259/1
20/9/2018   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 244, p. 72-74
13/12/2018   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 54-3258/3
20/12/2018   Bespreking
Integraal verslag nr. 264, p. 4-26 + p. 112-113
20/12/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+104/-0/o33)
Integraal verslag nr. 264, p. 113-114
Doc. K. 54-3259/7
20/12/2018   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
21/12/2018   Overzending aan Senaat
22/1/2019   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 6-475/1 6-475/1 (PDF)
22/1/2019   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/1/2019   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/2/2019   Bekrachtiging en afkondiging
8/2/2019   Bekendmaking (12755-12759)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/12/2018
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 7/1/2019 15 21/1/2019
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 7/1/2019 0 21/1/2019
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/2/2019 8/2/2019 , blz 12755-12759

Kruispuntbank van de wetgeving