S. 6-456 Dossierfiche K. 54-3278

27e jaarlijkse zitting van de parlementaire assemblee van de OVSE (Berlijn, 7 - 11 juli 2018)
Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de veiligheid en de samenwerking in Europa  

parlementaire vergadering
OVSE
GeorgiŽ
Rusland
toezicht op de verkiezingen
ItaliŽ
Azerbeidzjan
Turkije
terrorisme
computercriminaliteit
OekraÔne
pedofilie
rechten van het kind
kinderbescherming
jongere
mensenhandel
migratiestroom
politieke vluchteling
interparlementaire samenwerking
zelfbeschikking
non-proliferatie van kernwapens
corruptie
witwassen van geld
opwarming van het klimaat
regenereerbare energie
duurzame ontwikkeling
handelsbetrekking
economische samenwerking
kenniseconomie
economisch gebied
vergrijzing van de bevolking
rechten van de mens
racisme
xenofobie
bestrijding van discriminatie
seksuele minderheid
desinformatie
Noord-MacedoniŽ
ServiŽ
minderjarigheid
politiek asiel
vluchteling
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-456/1 6-456/1 (PDF) Verslag namens de Belgische delegatie 5/10/2018
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
5/10/2018   Indiening Doc. 6-456/1 6-456/1 (PDF)
5/10/2018   Einde behandeling
5/10/2018   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving