S. 6-455 Dossierfiche K. 54-3178

Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten betreffende het beroep dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA en van de NBB inzake financiŽle instrumenten en centrale effectenbewaarinstellingen
Regering Ch. Michel I  

centrale bank
Financial Services and Markets Authority
rechtsmiddel
financiŽle voorschriften
financiŽle controle
financieel instrument
administratieve rechtspraak
rechtsingang
financiŽle transactie
financieel toezicht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-3178/1 Wetsontwerp 22/6/2018
K. 54-3178/2 Verslag namens de commissie 10/7/2018
K. 54-3178/3 Tekst aangenomen door de commissie 10/7/2018
K. 54-3178/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/7/2018
6-455/1 6-455/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/8/2018
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/6/2018   Indiening Doc. K. 54-3178/1
10/7/2018   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 54-3172/2
17/7/2018   Bespreking
Integraal verslag nr. 240, p. 30-31
19/7/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-0/o24)
Integraal verslag nr. 243, p. 56
Doc. K. 54-3178/4
19/7/2018   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
19/7/2018   Overzending aan Senaat
4/8/2018   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 6-455/1 6-455/1 (PDF)
4/8/2018   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/8/2018   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/9/2018   Bekrachtiging en afkondiging
12/9/2018   Bekendmaking (70202-70203)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/7/2018, 19/7/2018
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/7/2018 15 3/8/2018
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/7/2018 0 3/8/2018
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/9/2018 12/9/2018 , blz 70202-70203

Kruispuntbank van de wetgeving