S. 6-438 Dossierfiche K. 54-2811

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft
Brecht Vermeulen   André Frédéric   Gautier Calomne   Franky Demon   Vincent Van Peteghem   Katja Gabriëls   Kristof Calvo   Jean-Marc Nollet   Catherine Fonck  

cumulatie van inkomsten
cumulatie van ambten
salarisvermindering
afgevaardigde
onverenigbaarheid
minister
rijkdom
vergoeding voor afgevaardigden
politieke moraal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-2811/1 Wetsvoorstel 29/11/2017
K. 54-2811/2 Amendementen 6/12/2017
K. 54-2811/3 Amendement 6/2/2018
K. 54-2811/4 Amendement 6/3/2018
K. 54-2811/5 Verslag namens de commissie 4/6/2018
K. 54-2811/6 Tekst aangenomen door de commissie 4/6/2018
6-438/1 6-438/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/6/2018
K. 54-2811/7 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 7/6/2018
K. 54-2811/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/6/2018
6-438/2 6-438/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2018
6-438/3 6-438/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 9/7/2018
6-438/4 6-438/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2018
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
29/11/2017   Indiening Doc. K. 54-2811/1
7/12/2017   Inoverwegingneming
4/6/2018   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 54-2811/5
7/6/2018   Bespreking
Integraal verslag nr. 232, p. 60-68 + p. 79-80
Doc. K. 54-2811/7
7/6/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+132/-0/o3)
Integraal verslag nr. 232, p. 80
Doc. K. 54-2811/8
7/6/2018   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
7/6/2018   Overzending Doc. 6-438/1 6-438/1 (PDF)
7/6/2018   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
13/7/2018   Inschrijving op agenda
13/7/2018   Algemene bespreking
13/7/2018   Artikelsgewijze bespreking
13/7/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o0) Doc. 6-438/4 6-438/4 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/6/2018   Verzending naar commissie
25/6/2018   Inschrijving op agenda
25/6/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
25/6/2018   Inleidende uiteenzetting
door de vertegenwoordiger van de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
25/6/2018   Bespreking
9/7/2018   Inschrijving op agenda
9/7/2018   Bespreking
9/7/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
9/7/2018   Aanneming zonder amendering
9/7/2018   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 6-438/2 6-438/2 (PDF)
13/7/2018   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
14/10/2018   Bekrachtiging en afkondiging
26/10/2018   Bekendmaking (81876-81877)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/6/2018
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/7/2018
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/6/2018, 9/7/2018
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/10/2018 26/10/2018 , blz 81876-81877

Kruispuntbank van de wetgeving