S. 6-436 Dossierfiche K. 54-3138

Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 1727/6 in het Gerechtelijk Wetboek
Regering Ch. Michel I  

alternatieve geschillenbeslechting
burgerlijke rechtsvordering
rechtsmiddel
rechtsvordering
administratieve rechtspraak
bemiddelaar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-3138/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/6/2018
6-436/1 6-436/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 26/6/2018
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
31/5/2018   Splitsing Doc. K. 54-2919/11
7/6/2018   Bespreking
Integraal verslag nr. 232, p. 39-54
7/6/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+132/-0/o1)
Integraal verslag nr. 232, p. 73
Doc. K. 54-3138/1
7/6/2018   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
8/6/2018   Overzending aan Senaat
26/6/2018   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 6-436/1 6-436/1 (PDF)
26/6/2018   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/6/2018   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/7/2018   Bekrachtiging en afkondiging
25/7/2018   Bekendmaking (59023)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/6/2018
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/6/2018 15 25/6/2018
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 9/6/2018 0 25/6/2018
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/7/2018 25/7/2018 , blz 59023

Kruispuntbank van de wetgeving