S. 6-426 Dossierfiche                  

Voorstelling van het rapport « Europa nieuw leven inblazen : een totaalakkoord voor de EU27 » opgesteld door « New Pact for Europe »
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

hoorzitting
visie van Europa
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-426/1 6-426/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 14/5/2018
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/6/2018   Indiening
5/6/2018   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
5/6/2018   Verzending naar commissie
5/6/2018   Inschrijving op agenda
5/6/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe
5/6/2018   Gedachtewisseling Doc. 6-426/1 6-426/1 (PDF)
5/6/2018   Einde behandeling
5/6/2018   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 5/6/2018

Kruispuntbank van de wetgeving