S. 6-42 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende armoede bij vrouwen
Olga Zrihen    Christie Morreale    Anne Lambelin   

vrouwenarbeid
gelijke behandeling van man en vrouw
Europees Sociaal Fonds
motie van het Parlement
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
rechten van de vrouw
armoede
positie van de vrouw
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-42/1 6-42/1 (PDF) Voorstel van resolutie 24/10/2014
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/10/2014   Indiening
Herindiening 5-2341.
Doc. 6-42/1 6-42/1 (PDF)
7/11/2014   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
7/11/2014   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving