S. 6-405 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot invoering van een internationaal migratietribunaal
Martine Taelman    Sabine de Bethune    Bert Anciaux    Jean-Jacques De Gucht   

migratie
rechten van het kind
georganiseerde misdaad
kinderpornografie
migrerende werknemer
mensenhandel
slavernij
rechten van de mens
slachtofferhulp
misdaad tegen de personen
zwarte handel
Internationale Organisatie voor Migratie
handel in organen
kinderbescherming
internationale rechtspraak
misdaadbestrijding
vluchteling
motie van het Parlement
VN
migrant

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-405/1 6-405/1 (PDF) Voorstel van resolutie 23/2/2018
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/2/2018   Indiening Doc. 6-405/1 6-405/1 (PDF)
23/2/2018   Inoverwegingneming
23/2/2018   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
23/2/2018   Verzending naar commissie
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving