S. 6-404 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen seksisme in de openbare ruimte op te voeren
Christie Morreale    Nadia El Yousfi    Christophe Lacroix    Karl-Heinz Lambertz    Patrick Prévot    Simone Susskind    Christiane Vienne    Olga Zrihen   

gelijke behandeling van man en vrouw
discriminatie op grond van geslacht
gemeenschapsvoorzieningen
motie van het Parlement
bewustmaking van de burgers
ongewenste intimiteiten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-404/1 6-404/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/2/2018
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/2/2018   Indiening Doc. 6-404/1 6-404/1 (PDF)
23/2/2018   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
23/2/2018   Verzending naar commissie
26/10/2018   Inschrijving op agenda
26/10/2018   Uitgesteld
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
In behandeling  

Kruispuntbank van de wetgeving