S. 6-400 Dossierfiche                  

Gedachtewisseling met mevrouw Margrethe Vestager, Europees commissaris voor Mededinging
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
hoorzitting
Lid van de Europese Commissie
concurrentie
fusie van ondernemingen
overheidssteun
steun aan ondernemingen
EU-mededingingsbeleid
haveninstallatie
zoekmachine
belastingharmonisatie
BTW
edelsteen
luchthaven
handelsbetrekking
vennootschapsbelasting
belastingfraude
elektronische handel
machtspositie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-400/1 6-400/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 16/3/2018
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/1/2018   Indiening
26/1/2018   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
26/1/2018   Verzending naar commissie
26/1/2018   Inschrijving op agenda
26/1/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe
26/1/2018   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met mevrouw Margrethe Vestager, Europees commissaris voor dededinging
Doc. 6-400/1 6-400/1 (PDF)
26/1/2018   Einde behandeling
26/1/2018   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 26/1/2018

Kruispuntbank van de wetgeving