S. 6-392 Dossierfiche K. 54-2796

Wetsontwerp houdende invoeging van een paragraaf 4 in artikel 29 van de wet tot oprichting van Sciensano
Regering Ch. Michel I  

Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Louis Pasteur
rechtstoestand
Sciensano
administratieve hervorming
Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-2796/1 Wetsontwerp 7/12/2017
K. 54-2796/2 Artikelen aangenomen in eerste lezing 15/12/2017
K. 54-2796/3 Tekst aangenomen in tweede lezing 9/1/2018
K. 54-2796/4 Verslag namens de commissie 11/1/2018
K. 54-2796/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/1/2018
6-392/1 6-392/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 6/2/2018
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/12/2017   Indiening Doc. K. 54-2796/1
14/12/2017   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 205, p. 124
15/12/2017   Aanneming in commissie (eerste lezing, verbeterd) Doc. K. 54-2795/3
9/1/2018   Aanneming in commissie (tweede lezing, verbeterd) Doc. K. 54-2795/6
18/1/2018   Bespreking
Integraal verslag nr. 211, p. 74-77
18/1/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+75/-1/o55)
Integraal verslag nr. 211, p. 84-85
Doc. K. 54-2796/5
18/1/2018   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
19/1/2018   Overzending aan Senaat
6/2/2018   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 6-392/1 6-392/1 (PDF)
6/2/2018   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/2/2018   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/3/2018   Bekrachtiging en afkondiging
30/3/2018   Bekendmaking (31151)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/1/2018
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/1/2018 15 5/2/2018
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/1/2018 0 5/2/2018
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/3/2018 30/3/2018 , blz 31151

Kruispuntbank van de wetgeving