S. 6-388 Dossierfiche                  

Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact van nieuwe technologieŽn en artificiŽle intelligentie op de economie, de arbeidsmarkt in het algemeen en het welzijn van de werknemers in het bijzonder
Christophe Lacroix    Nadia El Yousfi    Latifa Gahouchi    Anne Lambelin    Karl-Heinz Lambertz    Christie Morreale    Patrick Prťvot    Simone Susskind    Christiane Vienne    Olga Zrihen    Bert Anciaux    Rob Beenders    Katia Segers    GŁler Turan    Bart Van Malderen   

nieuwe technologie
sociaal welzijn
taxi
sociale zekerheid
afschaffing van arbeidsplaatsen
nieuwe werkvorm
arbeidstijdverkorting
technologische verandering
industriŽle revolutie
Hof van Justitie (EU)
ethiek
kunstmatige intelligentie
automatisering
effecten van informatietechnologie
informatieverslag
arbeidsmarkt
belastingbeleid
robottechnologie
digitalisering
arbeidsvoorwaarden
werkgelegenheidsbeleid
vervoerbeleid
sociaal beleid
economisch gevolg

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-388/1 6-388/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 12/1/2018
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
12/1/2018   Indiening van het verzoek Doc. 6-388/1 6-388/1 (PDF)
15/1/2018   Inschrijving op agenda Bureau
  Commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
15/1/2018   Verzending naar commissie voor advies
15/1/2018   Inschrijving op agenda
15/1/2018   Gedachtewisseling
over het verzoek teneinde de opportuniteit en de dringendheid ervan te bepalen (art. 66, 5e lid, 2e gedachtestreepje, van het reglement van de Senaat)
29/1/2018   Inschrijving op agenda
29/1/2018   Einde van de gedachtewisseling
over het verzoek teneinde de opportuniteit en de dringendheid ervan te bepalen (art. 66, 5e lid, 2e gedachtestreepje, van het reglement van de Senaat)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Verzoek in behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie voor advies  
Commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
In behandeling 15/1/2018

Kruispuntbank van de wetgeving