S. 6-384 Dossierfiche                  

Interparlementaire Conferentie over het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB)
Tallinn, 8 en 9 september 2017

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
parlementaire vergadering
toetreding tot de Europese Unie
lidmaatschap van de Europese Unie
westelijke Balkan
China
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
Veiligheidsraad VN
samenwerking tussen de EU en de NAVO
Noord-Korea
computercriminaliteit
desinformatie
persoonlijke gegevens
uitwisseling van informatie
gelijke behandeling van man en vrouw
Verenigde Staten
Europese integratie
migratie
OESO
VN
Europees defensiebeleid
Midden-Oosten
eerbiediging van het privť-leven
gegevensbescherming
opwarming van het klimaat
Rusland
informatietechnologie
OekraÔne
West-Europese Unie
Venezuela
gendermainstreaming
trans-Atlantische betrekkingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-384/1 6-384/1 (PDF) Verslag 23/1/2018
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
9/9/2017   Indiening
9/9/2017   Einde behandeling Doc. 6-384/1 6-384/1 (PDF)
9/9/2017   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving