S. 6-383 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om opdracht te geven tot het instellen van een onderzoek naar wahabistische organisaties die actief zijn op ons grondgebied om te bepalen of ze schadelijke sektarische organisaties zijn
Jean-Jacques De Gucht    Jean-Paul Wahl   

motie van het Parlement
religieuze sekte
staatsveiligheid
islam
religieus conservatisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-383/1 6-383/1 (PDF) Voorstel van resolutie 1/12/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/12/2017   Indiening Doc. 6-383/1 6-383/1 (PDF)
19/1/2018   Inoverwegingneming
19/1/2018   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/1/2018   Verzending naar commissie
19/3/2018   Inschrijving op agenda
19/3/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Brigitte Grouwels
19/3/2018   Inleidende uiteenzetting
19/3/2018   Bespreking
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 19/3/2018

Kruispuntbank van de wetgeving