S. 6-381 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudigere en informatievere belastingaangifte
Brigitte Grouwels    Lode Vereeck    Bert Anciaux    Sabine de Bethune    Johan Verstreken    Karin Brouwers   

betrekking tussen overheid en burger
motie van het Parlement
administratieve formaliteit
vereenvoudiging van de wetgeving
belastingaangifte
elektronische overheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-381/1 6-381/1 (PDF) Voorstel van resolutie 28/11/2017
6-381/2 6-381/2 (PDF) Amendementen 4/5/2018
6-381/3 6-381/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/5/2018
6-381/4 6-381/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/5/2018
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/11/2017   Indiening Doc. 6-381/1 6-381/1 (PDF)
19/1/2018   Inoverwegingneming
19/1/2018   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
18/5/2018   Inschrijving op agenda
18/5/2018   Algemene bespreking
18/5/2018   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-11/o0)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
19/1/2018   Verzending naar commissie
29/1/2018   Inschrijving op agenda
29/1/2018   Uitgesteld
23/2/2018   Inschrijving op agenda
23/2/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Christie Morreale
23/2/2018   Inleidende uiteenzetting door Brigitte Grouwels
23/2/2018   Bespreking
16/4/2018   Inschrijving op agenda
16/4/2018   Bespreking
4/5/2018   Inschrijving op agenda
4/5/2018   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-3/o0) Doc. 6-381/3 6-381/3 (PDF)
4/5/2018   Aanneming na amendering
14/5/2018   Inschrijving op agenda
14/5/2018   Lezing van het verslag
14/5/2018   Goedkeuring verslag
Eenparig (11 stemmen)
18/5/2018   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de Eerste Minister, de minister van Financien, de voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de parlementen van de gemeenschappen en de gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/5/2018
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Geamendeerd 23/2/2018, 16/4/2018, 4/5/2018, 14/5/2018

Kruispuntbank van de wetgeving