S. 6-379 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is
Katia Segers    Bert Anciaux    Christophe Lacroix    Jean-Jacques De Gucht    Sabine de Bethune    Anne Barzin    Annemie Maes    François Desquesnes   

Iran
motie van het Parlement
doodstraf
foltering
rechten van de mens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-379/1 6-379/1 (PDF) Voorstel van resolutie 24/11/2017
6-379/2 6-379/2 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 24/11/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/11/2017   Indiening Doc. 6-379/1 6-379/1 (PDF)
24/11/2017   Inoverwegingneming
24/11/2017   Beslissing onmiddellijke behandeling
24/11/2017   Inschrijving op agenda
24/11/2017   Algemene bespreking
24/11/2017   Stemming over het geheel: aangenomen (+37/-0/o8) Hand. 6-34 Hand. 6-34 (PDF)
Doc. 6-379/2 6-379/2 (PDF)
24/11/2017   Aanneming zonder amendering
24/11/2017   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste Minister, Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, de minister van Justitie en de minister-presidenten van de deelstaatregeringen en de voorzitters van de parlementen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/11/2017

Kruispuntbank van de wetgeving