S. 6-376 Dossierfiche K. 54-2549

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Regering Ch. Michel I  

vluchteling
buitenlandse staatsburger
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
staatloze
asielrecht
rechtsmiddel
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-2549/1 Wetsontwerp 22/6/2017
K. 54-2549/3 Tekst aangenomen door de commissie 10/8/2017
K. 54-2549/2 Verslag namens de commissie 17/8/2017
K. 54-2549/4 Amendementen 25/10/2017
K. 54-2549/5 Aanvullend verslag namens de commissie 27/10/2017
K. 54-2549/6 Tekst aangenomen door de commissie 27/10/2017
K. 54-2549/7 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 9/11/2017
K. 54-2549/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/11/2017
6-376/1 6-376/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/11/2017
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/6/2017   Indiening Doc. K. 54-2549/1
17/8/2017   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 54-2549/2
19/10/2017   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 191, p. 39
27/10/2017   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 54-2549/5
9/11/2017   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 37-38 + p. 67-69
9/11/2017   Stemming over het geheel: ne varietur (+73/-45/o9)
Integraal verslag nr. 195, p. 69
Doc. K. 54-2549/8
9/11/2017   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
10/11/2017   Overzending aan Senaat
28/11/2017   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 6-376/1 6-376/1 (PDF)
28/11/2017   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/12/2017   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/12/2017   Bekrachtiging en afkondiging
12/3/2018   Bekendmaking (19738-19741)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/11/2017
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/11/2017 15 27/11/2017
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 11/11/2017 0 27/11/2017
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/12/2017 12/3/2018 , blz 19738-19741

Kruispuntbank van de wetgeving