S. 6-375 Dossierfiche                  

Uitgaven van het dienstjaar 2016 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2018

begroting
Eerste Kamer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-375/1 6-375/1 (PDF) Verslag namens het Bureau 20/11/2017
6-375/2 6-375/2 (PDF) Verslag namens het Bureau 15/1/2018
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/11/2017   Indiening
20/11/2017   Verzending naar Bureau
24/11/2017   Inschrijving op agenda
24/11/2017   Algemene bespreking
24/11/2017   Stemming over het geheel: aangenomen (+43/-0/o2)
Stemming over de uitgaven voor het jaar 2016 met zitten en opstaan: unanimiteit
24/11/2017   Aanneming zonder amendering
15/1/2018   Indiening van de aanpassingen
15/1/2018   Verzending naar Bureau
19/1/2018   Inschrijving op agenda
19/1/2018   Algemene bespreking
19/1/2018   Stemming over het geheel: aangenomen (+44/-0/o0)
Aanpassing van de dotatie voor het dienstjaar 2018
19/1/2018   Aanneming zonder amendering
  Behandeling in Bureau
20/11/2017   Verzending naar Bureau
20/11/2017   Aanwijzing rapporteur: Bert Anciaux Doc. 6-375/1 6-375/1 (PDF)
15/1/2018   Verzending naar Bureau
15/1/2018   Aanwijzing rapporteurs: Bert Anciaux en Lieve Maes Doc. 6-375/2 6-375/2 (PDF)
19/1/2018   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 24/11/2017, 19/1/2018
Behandeling in Bureau
Verzonden naar Bureau  
Behandeling in Bureau
Verzonden naar Bureau  

Kruispuntbank van de wetgeving