S. 6-373 Dossierfiche K. 54-2667

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden voor de aanpassing van de grens tussen de Nederlandse gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de Belgische stad Wezet, en de Bijlage, gedaan te Amsterdam op 28 november 2016
Regering Ch. Michel I  

ratificatie van een overeenkomst
grens
Nederland
territoriaal recht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-2667/1 Wetsontwerp 14/9/2017
K. 54-2667/2 Verslag namens de commissie 5/10/2017
K. 54-2667/3 Tekst aangenomen door de commissie 5/10/2017
K. 54-2667/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/10/2017
6-373/1 6-373/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 14/11/2017
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/9/2017   Indiening Doc. K. 54-2667/1
5/10/2017   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 54-2667/2
19/10/2017   Bespreking
Integraal verslag nr. 191, p. 55-56
19/10/2017   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 191, p. 63
Doc. K. 54-2667/4
19/10/2017   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
20/10/2017   Overzending aan Senaat
14/11/2017   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 6-373/1 6-373/1 (PDF)
14/11/2017   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
14/11/2017   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/12/2017   Bekrachtiging en afkondiging
29/1/2018   Bekendmaking (6692-6703)
14/2/2018   Erratum (10739)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/10/2017
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/10/2017 15 13/11/2017
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 21/10/2017 0 13/11/2017
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/12/2017 29/1/2018 , blz 6692-6703
Errata
Op 14/2/2018 , blz 10739

Kruispuntbank van de wetgeving