S. 6-370 Dossierfiche                  

Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid
Annemie Maes    Petra De Sutter    Philippe Henry    Elisabeth Meuleman    Hélène Ryckmans    Cécile Thibaut    Nadia El Yousfi    Christophe Lacroix    Karl-Heinz Lambertz    Christiane Vienne    Bert Anciaux    Rob Beenders    Katia Segers    Güler Turan    Bart Van Malderen    Christophe Bastin    François Desquesnes    Bertin Mampaka Mankamba    Véronique Waroux   

informatieverslag
luchtverontreiniging
volksgezondheid
chronische ziekte
achteruitgang van het milieu
verontreiniging door auto's
automobielindustrie
milieubeleid
voorkoming van verontreiniging
toezicht op de verontreiniging
institutionele samenwerking
gevaren voor de gezondheid
milieukosten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-370/1 6-370/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 10/10/2017
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
10/10/2017   Indiening van het verzoek Doc. 6-370/1 6-370/1 (PDF)
16/10/2017   Inschrijving op agenda Bureau
  Commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
16/10/2017   Verzending naar commissie voor advies
6/11/2017   Inschrijving op agenda
6/11/2017   Gedachtewisseling
over het verzoek teneinde de opportuniteit en de dringendheid ervan te bepalen (art. 66, 5e lid, 2e gedachtenstreepje, van het reglement van de Senaat)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Verzoek in behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie voor advies  
Commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
In behandeling 6/11/2017

Kruispuntbank van de wetgeving