S. 6-366 Dossierfiche K. 54-2679

26e jaarlijkse zitting van de parlementaire assemblee van de OVSE (Minsk, 5 - 9 juli 2017)

sociale media
OVSE
parlementaire vergadering
toezicht op de verkiezingen
Belarus
begroting
ArmeniŽ
AlbaniŽ
MongoliŽ
nucleaire veiligheid
migratiestroom
migratie
mensenhandel
OekraÔne
computercriminaliteit
terrorisme
Turkije
Rusland
GeorgiŽ
virtuele gemeenschap
BosniŽ-Herzegovina
oorlog
vrijheid van meningsuiting
persvrijheid
klimaatsverandering
duurzame ontwikkeling
energievoorziening
politieke vluchteling
politiek asiel
kinderpornografie
kinderbescherming
doodstraf
niet-gouvernementele organisatie
seksuele minderheid
opwarming van het klimaat
asielzoeker
nucleaire beveiliging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-366/1 6-366/1 (PDF) Verslag namens de Belgische delegatie 25/9/2017
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
25/9/2017   Indiening
25/9/2017   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
25/9/2017   Indiening
25/9/2017   Einde behandeling
25/9/2017   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving