S. 6-364 Dossierfiche K. 54-2491

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 39/73-1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Regering Ch. Michel I  

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
rechten van de verdediging
vreemdelingenrecht
ontvankelijkheid
rechtsingang
rechtsmisbruik
geldboete

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-2491/1 Wetsontwerp 1/6/2017
K. 54-2491/2 Amendementen 14/6/2017
K. 54-2491/3 Amendementen 21/6/2017
K. 54-2491/4 Verslag van de eerste lezing 26/6/2017
K. 54-2491/5 Artikelen aangenomen in eerste lezing 26/6/2017
K. 54-2491/6 Amendement 10/7/2017
K. 54-2491/7 Verslag van de tweede lezing 13/7/2017
K. 54-2491/8 Tekst aangenomen in tweede lezing 13/7/2017
K. 54-2491/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/7/2017
6-364/1 6-364/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 7/8/2017
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
1/6/2017   Indiening Doc. K. 54-2491/1
26/6/2017   Aanneming in commissie (geamendeerd, eerste lezing) Doc. K. 54-2491/4
13/7/2017   Aanneming in commissie (geamendeerd, tweede lezing) Doc. K. 54-2491/7
20/7/2017   Bespreking
Integraal verslag nr. 182, p. 40-58
20/7/2017   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-54/o4)
Integraal verslag nr. 182, p. 138-139
Doc. K. 54-2491/9
20/7/2017   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
20/7/2017   Overzending aan Senaat
7/8/2017   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 6-364/1 6-364/1 (PDF)
7/8/2017   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/8/2017   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/9/2017   Bekrachtiging en afkondiging
6/11/2017   Bekendmaking (95578-95579)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/7/2017
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/7/2017 15 4/8/2017
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 21/7/2017 0 4/8/2017
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/9/2017 6/11/2017 , blz 95578-95579

Kruispuntbank van de wetgeving