S. 6-363 Dossierfiche K. 54-2611

Ontwerp tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Francis Delpérée   Meryame Kitir   Peter De Roover   Denis Ducarme   Servais Verherstraeten   Patrick Dewael  

herziening van de grondwet
voorhechtenis
arrestatie
voorlopige hechtenis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-2611/1 Voorstel tot herziening 13/7/2017
K. 54-2611/2 Amendementen 14/7/2017
K. 54-2611/3 Verslag namens de commissie 17/7/2017
K. 54-2611/4 Tekst aangenomen door de commissie 17/7/2017
K. 54-2611/5 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 18/7/2017
6-363/1 6-363/1 (PDF) Ontwerp van tekst overgezonden door de Kamer 20/7/2017
K. 54-2611/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/7/2017
6-363/2 6-363/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/10/2017
6-363/3 6-363/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 2/10/2017
6-363/4 6-363/4 (PDF) Amendementen ingediend na de indiening van het verslag 10/10/2017
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
13/7/2017   Indiening Doc. K. 54-2611/1
13/7/2017   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 180, p. 55-56
17/7/2017   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 54-2611/3
20/7/2017   Bespreking
Integraal verslag nr. 182, p. 86-122 + p. 146-147
20/7/2017   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-12/o1)
Integraal verslag nr. 182, p. 147-148
Doc. K. 54-2611/6
20/7/2017   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
20/7/2017   Overzending Doc. 6-363/1 6-363/1 (PDF)
20/7/2017   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/10/2017   Inschrijving op agenda
10/10/2017   Algemene bespreking Hand. 6-33 Hand. 6-33 (PDF)
10/10/2017   Amendementen ingediend na goedkeuring van het verslag Doc. 6-363/4 6-363/4 (PDF)
10/10/2017   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-4/o0) Hand. 6-33 Hand. 6-33 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/7/2017   Verzending naar commissie
28/8/2017   Inschrijving op agenda
28/8/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Anne Barzin
28/8/2017   Bespreking
28/8/2017   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-1/o0)
28/8/2017   Aanneming zonder amendering
2/10/2017   Inschrijving op agenda
2/10/2017   Goedkeuring verslag
Eenparig (11 stemmen)
10/10/2017   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
24/10/2017   Bekrachtiging en afkondiging
29/11/2017   Bekendmaking (104076)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/7/2017
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/10/2017
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/8/2017, 2/10/2017
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/10/2017 29/11/2017, blz 104076