S. 6-361 Dossierfiche                  

De prioriteiten van het Estse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Europese Raad
interne markt
vernieuwing
kenniseconomie
Wereldhandelsorganisatie
concurrentievermogen
belastingbeleid
BTW
energiebeleid
migratie
terrorisme
buitengrens van de EU
Schengen-informatiesysteem
uitwisseling van informatie
georganiseerde misdaad
grensoverschrijdende samenwerking
witwassen van geld
Europees nabuurschapsbeleid
samenwerking tussen de EU en de NAVO
vrij verrichten van diensten
internet
gegevensbescherming
uitbreiding van de Europese Unie
energievoorziening
Turkije
opvolging informatieverslag
mobiliteit van arbeidskrachten
Politiek en Veiligheidscomité
Oekraïne
elektronische handel
migratiebeleid van de EU
persoonlijke gegevens
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
gedetacheerd werknemer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-361/1 6-361/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 12/7/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2017   Indiening
12/7/2017   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
12/7/2017   Verzending naar commissie
12/7/2017   Inschrijving op agenda
12/7/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
12/7/2017   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Lembit Uibo, ambassadeur van Estland
12/7/2017   Einde behandeling Doc. 6-361/1 6-361/1 (PDF)
12/7/2017   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 12/7/2017

Kruispuntbank van de wetgeving