S. 6-352 Dossierfiche                  

De gevolgen van Brexit voor BelgiŽ
Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden  

vrij verkeer van kapitaal
lidmaatschap van de Europese Unie
hoorzitting
vrij verkeer van goederen
Wereldhandelsorganisatie
vrijhandelsovereenkomst
Europees Geneesmiddelenbureau
Hof van Justitie (EU)
vrij verkeer van personen
Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering
Europese integratie
vrij verrichten van diensten
referendum
douane-unie
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
delokalisatie
interne markt
Verenigd Koninkrijk
handelsverkeer
BelgiŽ
uittreding uit de EU

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-352/1 6-352/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomitť voor Europese aangelegenheden 19/6/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/5/2017   Indiening
30/5/2017   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
30/5/2017   Verzending naar commissie
30/5/2017   Inschrijving op agenda
30/5/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
30/5/2017   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Kris Peeters, Vice-eerste minister, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel en Graaf Paul Buysse, voorzitter van de "Brexit High Level Group"
30/5/2017   Einde behandeling Doc. 6-352/1 6-352/1 (PDF)
30/5/2017   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 30/5/2017

Kruispuntbank van de wetgeving