S. 6-351 Dossierfiche                  

Conferentie van voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie
Bratislava, 24 april 2017
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

sociale media
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
EU-beleid
voorzitter van het Parlement
politieke participatie
internetsite
democratisering
nationaal parlement
archief
migratie
lidmaatschap van de Europese Unie
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
migratiebeleid van de EU
internationale rol van de EU
parlementair toezicht
communautaire instelling
legitimiteit
referendum
toegang tot EU-informatie
Verenigd Koninkrijk
economisch beleid
vrijheid van meningsuiting
Conferentie van voorzitters
virtuele gemeenschap
Europese sociale politiek
politieke moraal
uittreding uit de EU
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-351/1 6-351/1 (PDF) Verslag 24/5/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/6/2017   Indiening
6/6/2017   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
6/6/2017   Verzending naar commissie
6/6/2017   Inschrijving op agenda
6/6/2017   Einde behandeling Doc. 6-351/1 6-351/1 (PDF)
6/6/2017   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving