S. 6-342 Dossierfiche K. 54-2436

16de WINTERVERGADERING VAN DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE OVSE (WENEN, 23-24 FEBRUARI 2017)

corruptie
parlementaire vergadering
OVSE
migratie
politieke vluchteling
terrorisme
extremisme
nationalisme
Rusland
OekraÔne
computercriminaliteit
mensenhandel
rechten van de vrouw
nationale minderheid
paspoort
rechten van de mens
klimaatsverandering
duurzame ontwikkeling
governance
regenereerbare energie
kerncentrale
douaneharmonisatie
watervoorziening
toezicht op de verkiezingen
Turkije
xenofobie
scheiding der machten
populisme
persvrijheid
reglement van het parlement
samenstelling van het Parlement
openbare veiligheid
opwarming van het klimaat
radicalisering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-342/1 6-342/1 (PDF) Verslag namens de Belgische delegatie 26/4/2017
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
26/4/2017   Indiening
26/4/2017   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
26/4/2017   Indiening
26/4/2017   Einde behandeling
26/4/2017   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving