S. 6-34 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat het ernegiebeleid betreft
Anke Van dermeersch    Guy D'haeseleer   

energiebeleid
bevoegdheidsoverdracht
gewestvorming
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-34/1 6-34/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 8/10/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/10/2014   Indiening Doc. 6-34/1 6-34/1 (PDF)
14/10/2014   Inoverwegingneming
14/10/2014   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/10/2014   Verzending naar commissie
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving