S. 6-337 Dossierfiche                  

Het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2017
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

energiebeleid
gemeenschappelijk handelsbeleid
opwarming van het klimaat
Europese Commissie
EU-programma
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Europol
Schengen-informatiesysteem
handelsovereenkomst (EU)
Frontex
bevordering van investeringen
lidmaatschap van de Europese Unie
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
migratiebeleid van de EU
vrijhandelsovereenkomst
Europees Geneesmiddelenbureau
persoonlijke gegevens
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
interne markt
Verenigd Koninkrijk
globalisering
communautaire verworvenheden
Europese sociale politiek
Turkije
uittreding uit de EU

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-337/1 6-337/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 22/6/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/4/2017   Indiening
18/4/2017   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
18/4/2017   Verzending naar commissie
18/4/2017   Inschrijving op agenda
18/4/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
18/4/2017   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer François Roux, permanent vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie
18/4/2017   Einde behandeling Doc. 6-337/1 6-337/1 (PDF)
18/4/2017   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 18/4/2017

Kruispuntbank van de wetgeving